Opis

W Miejscu Pamięci mają być obrazowane i przedstawiane losy tysięcy sierot i dzieci, które po deportacji po 1939 r. do sowieckiej Rosji, wraz z Armią Andersa, po podpisaniu układu Sikorski – Majski w 1941 roku. wydostały się z niewoli radzieckiej i dotarły do Iranu. Szacuje się, że dotarło tam blisko 18 tysięcy dzieci i młodzieży. Z Iranu transporty polskich dzieci wraz z opiekunami trafiały między innymi do Indii, Ameryki Południowej, Nowej Zelandii i Meksyku. Wielu z młodych wówczas tułaczy żyje do dziś, w nowej ojczyźnie, na 5 kontynentach.

Miejsce Pamięci ma powstawać na kanwie zgromadzonych archiwalnych materiałów, pamiątkach po świadkach tamtych tragicznych wydarzeń, ale również na podstawie relacji żyjących świadków, min., tych którzy gościliśmy na naszej uroczystości 27.09.

Ma być też ono miejscem odbywania się szkolnych lekcji historii, nie tylko uczniów naszej szkoły ale i warszawskich placówek. Chcemy przez to rozpowszechnić wśród młodzieży historię trudnych, ale jednocześnie zasługujących na hołd i szacunek losów ich rówieśników w drodze do upragnionej wolności.