Idea

Chcąc przybliżyć genezę idei utworzenia Miejsca Pamięci w szkole, należy sięgnąć do roku 2015 r., kiedy Katolicki Zespół Edukacyjny odwiedził Biskup Diecezji Irkuckiej Cyryl Klimowicz „Mało jest miejsc tak bliskich Polakom pod względem emocjonalnym i historycznym jak Syberia”– powiedział wtedy Biskup Cyryl do zgromadzonych uczniów szkoły. Te słowa stały się motywacją do budowania dalszych, trwałych relacji z potomkami Polaków mieszkającymi na Syberii. Przerodziły się one w systematyczne wymiany młodzieży z Syberii przyjeżdżających do Polski, a także wyjazdy polskiej młodzieży do rówieśników żyjących na dalekiej Syberii.

Relacje uczniów ze szkoły z młodzieżą z Syberii wzbudzały coraz większe zainteresowanie tematem Polaków zesłanych na Syberię po rozpoczęciu II wojny światowej. Odpowiedzią na to stała się idea utworzenia w szkole „Miejsca Pamięci Dzieci Syberii”.

Inauguracja powstania Miejsca Pamięci – Dzieci Syberii w tak szczególnym roku dla naszej Ojczyzny, która obchodzi setną rocznicę odzyskania Niepodległości, to również wyraz chęci włączenia się do wspólnego, narodowego świętowania i podkreślania takich wartości jak ojczyzna, patriotyzm, dążenie do wolności i poszanowanie godności człowieka.