Akcje

Fundacja Edukacja dla Pokoleń w ramach swoich działań nawiazała bliską współpracę z polską szkołą, znajdującą się w Wierszynie na Syberii.
Wierszyna to mała wioska, położona ponad 100 km od Irkucka, założona w 1912 r., przez Polaków. W tamtejszej Szkole Podstawowej dzieci uczą się języka polskiego, odprawiane są msze po polsku, co ważne do dzisiaj żyje jeszcze pierwsze pokolenie przybyłych do wioski na początku XX w. Polaków.
Dzięki inicjatywom Fundacji współpracującej z Katolickim Zespołem Edulacyjnym im Ks. Piotra Skargi, dzieci z tamtejszej szkoły, które mają polskie korzenie wraz z dziadkami i polską nauczycielką, Panią Henryką przyjeżdzają do Polski na Boże Narodzenie, gdzie są goszczeni przez szkolne rodziny i zwiedzają naszą Ojczyznę.
Każda taka wizyta to okazja do poznania przez gości z Syberii polskich tradycji i obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Zwiedzanie polskich miast takich jak: Kraków, Gdańsk, Warszawa, Zakopane przybliża naszym rodakom z dalekiej Syberii, polską historię i kulturę.
Dzięki obecności podczas pobytu gości w szkolnych rodzinach, nasza młodzież ma okazję poznać rówieśników z dalekiej Syberii, skonfrontować znajomość języka, poznać kulturę i obyczaje jakie panują na Syberii. Grupa odwiedzająca nasz kraj w sierpniu uczestniczyła w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Bardzo cenne dla odwiedzających nasz kraj było doświadczenie życia codziennego, które mimo globalizacji i szybkiego rozwoju na świecie różni się znacznie. Dystans materialny i poznawczy pomiędzy młodzieżą z Syberii. Dzięki działaniom Fundacji Polskę odwiedziło blisko 87 dzieci i młodzieży.

Wizyty młodzieży z Syberii w Polsce:

  • grudzień – Boże Narodzenie 2016 r.
  • maj – wizyta tancerzy z Olchonu 2017 r.
  • grudzień – Boże Narodzenie 2017 r.
  • maj – wizyta młodzieży 2018 r.
  • lipiec / sierpień – udział w pielgrzymce 2018 r.

Wizyty na Syberii

Dyrekcja, nauczyciele Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz uczniowie i rodzicie odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę w Wierszynie we wrzesniu 2017 r., była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia bogatej i urzekającej przyrody Syberii, jeziora Bajkał, a ponadto okazja do porozmawiania w ojczystym języku z naszymi rodakami kilkanaście tysięcy kilometrów od Ojczyzny.

31
Jul

Regularne wizyty uczniów z Syberii przyjeżdżających do Polski, a także wyjazdy polskiej młodzieży do rówieśników żyjących na dalekiej Syberii.
Dzięki działaniom Fundacji Polskę odwiedziło blisko 87 dzieci i młodzieży. Szczególnie wizyty w okresie Świąt Bożego Narodzenia, były dla nich niespotykaną dotąd okazją do poznania polskich tradycji, języka, kultury i obyczajów. Bardzo cenne było także doświadczenie życia codziennego, które mimo globalizacji i szybkiego rozwoju na świecie różni się znacznie. Dystans materialny i poznawczy pomiędzy młodzieżą z Syberii, a polską jest nadal bardzo duży. Podczas wizyt młodzież zwiedzała m.in. Warszawę, Gdańsk i Kraków. Grupa, która przyjechała w maju br. spędziła tydzień w Bukowinie Tatrzańskiej, a młodzi odwiedzający kraj swoich przodków w sierpniu tego roku – uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.