Nasza działalność

Fundacja Edukacja dla pokoleń zajmuje się inicjatywami, które promują dbanie i szerzenie kultury, nauki i sztuki.

p p

Pomoc

p p

Opieka

p p

Wsparcie

p p

Edukacja

Nasze Akcje

Fundacja w swoich akcjach stara się wspierać Polaków i ich potomków mieszkających na Syberii. Nauka języka polskiego, poznawanie polskiej kultury i tradycji to cele jakie są realizowane podczas wizyt dzieci i młodzieży z Syberii, organizowanych przez Fundację. Wsparcie w wymiarze duchowym naszych Rodaków na Syberii, realizujemy w akcji Most Modlitewny, który opiera się na współpracy par parafii z Polski i Syberii. Obowiązek edukowania polskiej młodzieży o losach deportowanych Polaków na Syberię, chcemy osiągać w powstającym Miejscu Pamięci Dzieci Syberii.